CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

Ilona Klonecka   Jestem neurologopedą klinicznym i pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej SI oraz providerem JIAS. W latach 1999-2018 pracowałam jako nauczyciel w szkole specjalnej. W 2010r. uruchomiłam zespół gabinetów logopedycznych pod nazwą Centrum Logopedyczne Klonkom. W latach 2008- 2010 współpracowałam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” a w latach 2012-2015 z Fundacją Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja”.  Jestem autorką publikacji na temat porozumiewania się osób za pomocą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, szkolę, prowadzę superwizje. Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie zaburzenia miofunkcjonalne.  Cenię sobie współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, takich jak ortodoncja, fizjoterapia, psychologia. Jestem logopedą z pasją i ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. [Czytaj więcej...]

Agnieszka Dylska   Z wykształcenia jestem neurologopedą klinicznym, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca z dziećmi daje mi wyjątkową satysfakcję i w całości się jej poświęcam. Nauka i ćwiczenia przez zabawę z wykorzystaniem ciekawych przedmiotów ze świata dziecka, jest według mnie sposobem na osiągnięcie sukcesu terapii. Lubię to, co robię i robię to z pełnym zaangażowaniem.

Wybrane certyfikaty i szkolenia:

  • Rola Logopedii w neurorehabilitacji;
  • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;
  • Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów;
  • Certyfikowany Kurs Original Epathy Dolls;

 

Joanna Mackiewicz Z wykształcenia jestem neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Zajmuję się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. W pracy zawodowej nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Osiągane sukcesy są efektem wspólnej pracy, dają mi energię i potwierdzają słuszność stosowanych metod. Skłania mnie to do ciągłego samokształcenia, podnoszenia własnych kwalifikacji i stosowania nowych metod terapii. [Czytaj więcej...]

 

 

Anna Kaszubowicz Ukończyłam filologię polską oraz neurologopedię. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w świetlicach socjoterapeutycznych i integracyjnych, obozach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz placówkach państwowych i prywatnych (żłobki, przedszkola, szkoły). Praca jest moją pasją. Istotne dla mnie jest, aby nie stać w miejscu – dotyczy to sfery zawodowej i prywatnej. Jestem mamą bliźniaków – Jasia i Stasia. Uwielbiam podróżować, poznawać nowych ludzi i pracować w moim ogrodzie.

Szkolenia logopedyczne:

• Porozumienie bez przemocy (warsztaty) [Czytaj więcej...]