CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

Ilona Klonecka   Jestem neurologopedą klinicznym i pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej SI oraz providerem JIAS. W latach 1999-2018 pracowałam jako nauczyciel w ZSS nr 103 w Poznaniu. W 2010r. uruchomiłam zespół gabinetów logopedycznych pod nazwą Centrum Logopedyczne Klonkom. W latach 2008- 2010 współpracowałam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” a w latach 2012-2015 z Fundacją Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja”.  Jestem autorką publikacji na temat porozumiewania się osób za pomocą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, szkolę, prowadzę superwizje. Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie zaburzenia miofunkcjonalne.  Cenię sobie współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, takich jak ortodoncja, fizjoterapia, psychologia. Jestem logopedą z pasją i ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. [Czytaj więcej...]

Agnieszka Dylska   Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem specjalnym, pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadam również uprawnienia do pracy w żłobku. W chwili obecnej poszerzam swoje kwalifikacje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu kończąc studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Wybrane certyfikaty i szkolenia:

  • Rola Logopedii w neurorehabilitacji;
  • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;
  • Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów;
  • Certyfikowany Kurs Original Epathy Dolls;

Praca z dziećmi daje mi wyjątkową satysfakcję i w całości się jej poświęcam. Nauka i ćwiczenia przez zabawę z wykorzystaniem ciekawych przedmiotów ze świata dziecka, jest według mnie sposobem na osiągnięcie sukcesu terapii. Lubię to co robię i robię to z pełnym zaangażowaniem.

Marta Ciecieląg   Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju i surdopedagogiem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuję Neurologopedię kliniczną na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Mam pogodne usposobienie i szybko nawiązuję kontakt z dziećmi, co bardzo pomaga mi w wykonywaniu pracy. Każde podjęte czynności realizuję z należytą starannością i zaangażowaniem. Lubię wyzwania, które pobudzają moja kreatywność i twórczość. Wykonywana praca jest dla mnie źródłem przyjemności i satysfakcji.

 

 

Joanna Stachowiak   z wykształcenia jestem logopedą oraz nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach przedszkolnych i szkolnych jako nauczyciel oraz logopeda. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców, co daje mi szczególne spojrzenie na potrzeby rozwojowe dzieci oraz pozwala zrozumieć problemy, z jakimi borykają się rodzice małych pacjentów.

[Czytaj więcej...]

 

 

Katarzyna Tereszczak   Z wykształcenia jestem logopedą, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem opiekuńczo- wychowawczym oraz aktywnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Swój warsztat pracy poszerzam podejmując się nowych wyzwań, uczestnicząc w szkoleniach i kursach doskonalących. Praca z dziećmi jest moja pasją. Ogromną radość czerpię z możliwości poznawania ich osobowości, wspierania w działaniu oraz obserwacji ich rozwoju, do którego dokładam swoją cegiełkę. Największą satysfakcję przynosi mi uśmiech dziecka oraz osiągane sukcesy w pracy z nim. Cieszy mnie, że zdobytą do tej pory wiedzą oraz doświadczeniem mogę dzielić się z innymi, by wspólnie osiągać zamierzone cele.

 

Anna Kaszubowicz   Ukończyłam filologię polską oraz logopedię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w świetlicach socjoterapeutycznych i integracyjnych, obozach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz placówkach państwowych i prywatnych (żłobki, przedszkola, szkoły). Aktualnie pracuję jako logopeda i nauczyciel języka polskiego. Praca jest moją pasją. Istotne dla mnie jest, aby nie stać w miejscu – dotyczy to sfery zawodowej i prywatnej. Jestem mamą bliźniaków – Jasia i Stasia. Uwielbiam podróżować, poznawać nowych ludzi i pracować w moim ogrodzie.

Szkolenia logopedyczne:

• Porozumienie bez przemocy (warsztaty)   [Czytaj więcej...]

 

 

 

Joanna Mackiewicz   Z wykształcenia jestem neurologopedą, logopedą, oligofrenopedagogiem. Od wielu lat pracuję jako logopeda, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. W pracy zawodowej nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Osiągane sukcesy są efektem wspólnej pracy, dają mi energię i potwierdzają słuszność stosowanych metod. Skłania mnie to do ciągłego samokształcenia, podnoszenia własnych kwalifikacji i stosowania nowych metod terapii. [Czytaj więcej...]