CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone są w małych grupach przez logopedów, pedagogów specjalnych i fizjoterapeutów.

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności poznawczych: wydłużanie czasu koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, sprawności manualnej, rozwijanie ciekawości poznawczej a także rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych: umiejętności współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przestrzegania zasad obowiązujących w grupie, uczenie się rozpoznawania i kontrolowania emocji, rozwijanie empatii a także uświadomienie własnych trudności i ograniczeń oraz własnych możliwości. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

W grupowych zajęciach fizjoterapeutycznych udział biorą rodzice z dziećmi. Poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne można nie tylko zapobiegać i korygować wady postawy (takie jak np.: koślawe pięty,  kolana, płaskostopie, okrągłe plecy, wystający brzuch, odstające łopatki), ale również kształtować prawidłowy rozwój mowy, ponieważ dobra postawa to podstawa pięknego mówienia, bez wad wymowy.