CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone są w małych grupach (2-4-osobowych) przez logopedów i neurologopedów.

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności poznawczych: wydłużanie czasu koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, sprawności manualnej, rozwijanie ciekawości poznawczej a także rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych: umiejętności współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przestrzegania zasad obowiązujących w grupie, uczenie się rozpoznawania i kontrolowania emocji, rozwijanie empatii a także uświadomienie własnych trudności i ograniczeń oraz własnych możliwości.

Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.