CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

Niezależnie od tego, jaką dziedzinę nauki reprezentujemy jako terapeuci, korzystając z posiadanej wiedzy i dzięki wciąż podnoszonym kwalifikacjom, wspólnie dążymy do tego, aby trafnie zdefiniować te obszary funkcjonowania człowieka, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji komunikacyjnych.

Właściwa terapia jest połączeniem trafnego opisu rzeczywistości w jakiej funkcjonuje dany człowiek, jego sposobu komunikowania się, zdolności i zaburzeń w zakresie komunikacji, relacji z otoczeniem z konkretną metodą diagnostyczno-terapeutyczną.

Najważniejsze dla nas jest postrzeganie człowieka jako indywidualności, każdą z proponowanych metod dobieramy do pacjenta. To, co wyróżnia nasze podejście, to spersonalizowany program terapeutyczny – dostosowujemy metody pracy do konkretnej osoby a nie odwrotnie.

Wszystkie z proponowanych przez nas metod są skuteczne i sprawdzone, naszym zadaniem jest podjęcie właściwej decyzji o wyborze odpowiedniej metody postępowania dla każdego z naszych pacjentów.

Prowadzimy diagnozę i terapię AAC. Wykorzystujemy rożne sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej:

 • Metoda Piktogramy
 • Metoda Bliss
 • Metoda Makaton
 • Metoda PECS
 • System Boardmaker
 • System Grid
 • System Mówik

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog.

Zalety JIAS:

 • dostępna dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu,
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w JIAS opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6-8 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa od 8 do 18 miesięcy. Przeciętnie około 10-12 miesięcy.

Metoda JIAS stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Austrii, USA.

Stymulacja słuchowa wg Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych oraz:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchową,
 • motorykę.

Więcej informacji: www.johansen-ias.pl

Metoda Warnkego została stworzona przez Freda Warnkego, niemieckiego specjalistę od komunikacji. Jej skuteczność potwierdziły liczne badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze. Stosowana jest od wielu lat m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. W Polsce pojawiła się w 2010 roku.

Terapia jest w całości opracowana dla osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Trening przeznaczony jest również do pracy z dziećmi (od 6 roku życia) i dorosłymi z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej a także do pracy z osobami, u których występują trudności w mówieniu, będące wynikiem centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego. Metodę wyróżnia to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach.

Procedura diagnostyczna przeprowadzana jest na specjalistycznym sprzęcie medycznym. Badanie określa nieprawidłowości z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Na podstawie wyniku, opracowywany jest indywidualny plan terapii.

Terapia składa się z dwóch etapów:

 • Redukcja nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych - trening odbywa się z terapeutą w gabinecie (raz w tygodniu) oraz w domu na niewielkim urządzeniu "Brain-Boy Uniwersal".
 • Utrwalanie i udoskonalanie komunikacji międzypółkulowej - trening odbywa się wyłącznie na spotkaniach z terapeutą.

Brain – Boy Universal jest urządzeniem łatwym w obsłudze, posiada menu przystosowane do dzieci. Zawiera siedem gier, dzięki którym dziecko/ osoba dorosła w sposób przyjemny i efektywny usprawnia percepcję wzrokową, słuchową oraz motorykę. Poziom zadań dostosowany jest do umiejętności uczestnika.

Każdego dnia podejmujemy wiele zadań wymagających sprawności manualnej, dlatego poprawne funkcjonowanie kończyn górnych ma ogromne znaczenie. To właśnie prawidłowa sprawność rąk w dużej mierze decyduje czy dziecko potrafi wykonywać zarówno czynności samoobsługowe, jak i te związane z pisaniem czy malowaniem. Celem terapii ręki jest udoskonalenie sprawności motoryki małej (tj. precyzyjnych ruchów dłoni i palców) oraz jej stymulacji poprzez dostarczanie doznań dotykowych.

Terapia ręki skierowana jest dla dzieci mających:

 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych,
 • trudności w działaniach samoobsługowych (np. zapinanie guzików),
 • trudności podczas zabaw manipulacyjnych,
 • trudność w dotykaniu nowych struktur i faktur,
 • problem z koordynacją wzrokowo- ruchową (oko-ręka),
 • zaburzenia grafomotoryczne.

Dzięki zajęciom z terapii ręki dziecko może zyskać:

 • ogólną sprawność ruchową kończyn górnych oraz manipulacyjną dłoni,
 • samodzielność podczas wykonywania czynności samoobsługowych,
 • umiejętność chwytu,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • umiejętność wykonywania kontrolowanych i precyzyjnych ruchów,

oraz poprawić swoje ogólne funkcjonowanie.

Integracja sensoryczna (SI) to metoda pracy z dziećmi stworzona przez Amerykankę dr Jean Ayres.

Proces integracji sensorycznej trwa przez całe życie człowieka. Rozpoczyna się już w życiu płodowym, najintensywniej rozwija się we wczesnym dzieciństwie.

SI to takie uporządkowanie wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów, aby mogły być one wykorzystane w celowym działaniu.

U większości dzieci rozwój SI następuje podczas zwykłych, codziennych działań. Największe znaczenie ma okres wczesnego dzieciństwa, ponieważ w tym czasie następuje uaktywnienie, integrowanie i dojrzewanie układów zmysłów. Odpowiednio i systematycznie wykonywanie czynności codzienne i zwykła, ale dobrze ukierunkowana zabawa dziecka, lub z dzieckiem są najwłaściwszą i najprostszą formą terapii SI.

Jeżeli proces SI jest zaburzony pojawia się wiele problemów w rozwoju psychoruchowym dziecka, uczeniu się i zachowaniu. U dzieci występują różne zaburzenia w rozwoju podstawowych sprawności ruchowych – w chodzeniu, bieganiu, grach i zabawach, np. rzucaniu i łapaniu piłki.

Dzieci często nie rozumieją poleceń, nie potrafią naśladować ruchów, nie mają umiejętności bawienia się i manipulowania. Trudno uczą się i przyswajają nowe czynności, potrzebują długiego czasu do namysłu przy planowaniu ruchu. Nie potrafią wykonywać dwóch czynności naraz, np. słuchać i pisać. Występują u nich zaburzenia napięcia mięśniowego – najczęściej jest ono obniżone. Mają problemy z koordynacją ruchów lub równowagą. Z braku uwagi mogą często ulegać kontuzjom i wypadkom. Nie dbają o porządek.

Dzieci mają trudności z czynnościami precyzyjnymi, rysowaniem, pisaniem (grafomotoryka). Mają wady wymowy, bywają niezgrabne, źle funkcjonują w grupie, mają trudności w grach i zabawach zespołowych, szybko się męczą, bywają bezradne.

Terapia zaburzeń w zakresie integracji układów zmysłów może być prowadzona przez certyfikowanych terapeutów w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt.

 

TERAPIA ZABAWĄ

TERAPIA BEHAWIORALNA

METODA CASTILLO - MORALESA (ELEMENTY)

METODA PADOWAN (ELEMENTY)

METODA MASGUTOWEJ (INTEGRACJA ODRUCHÓW TWARZY)

METODA SALLY GODDARD (PROGRAM SZKOLNY INTEGRACJI ODRUCHÓW)

METODA HANDLE (ELEMENTY)

METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ

EDUKACJA MATEMATYCZNA METODĄ EDYTY GRUSZCZYK KOLCZYŃSKIEJ

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

METODA MARIANNE FROSTIG

METODA WERBO - TONALNA

METODA KRAKOWSKA (ELEMENTY)

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA