CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

REHABILITACJA MOWY

Komunikacja, w tym komunikacja werbalna, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Dbając o jej jakość dbamy o nasze relacje z otoczeniem, z  naszymi bliskimi oraz środowiskiem, w którym pełnimy różne role.

Pomagamy osobom dorosłym, które chciałyby skorygować wady wymowy; usprawniamy czynność mówienia u osób jąkających się oraz zmagających się z zaburzeniami płynności mowy.

Niesiemy pomoc tym, którym choroba odebrała lub utrudniła zdolność komunikowania się; zajmujemy się rehabilitacją mowy, pomagamy odbudować zdolność komunikacji utraconą w wyniku wypadków, udarów, czy innych chorób; u osób z zaburzeniami m.in. o typie afazji. Wykorzystując m.in. alternatywne formy komunikacji podejmujemy terapię zaburzeń związanych z rozpadem systemu komunikacyjnego, takich jak np. demencja.

Przychodzimy z pomocą również tym, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności operowania głosem – prowadzimy zajęcia z emisji głosu dla osób, dla których głos jest narzędziem pracy.

We wszystkich wyżej wymienionych działaniach zawsze kierujemy się dobrem pacjenta, do jego potrzeb dobieramy odpowiednie metody postępowania terapeutycznego.