CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

 

- przed pierwszą wizytą z dzieckiem pobierz kwestionariusz

Podstawowym celem pierwszej wizyty u  logopedy jest prawidłowe rozpoznanie problemów z  jakimi zgłasza się pacjent oraz wyznaczenie właściwego kierunku dalszego postępowania terapeutycznego. Służy temu odpowiednio dobrana diagnostyka. 

Podczas pierwszego spotkania logopeda dokonuje kilku podstawowych badań, które najczęściej przeprowadzane są w  formie zabawy, mającej zachęcić dziecko do współpracy z terapeutą. Wśród wykonywanych testów należy wyróżnić sprawdzenie zdolności wypowiadania głosek, kontrolę narządu mowy, ruchomości języka i  warg oraz ukształtowania podniebienia. Ponadto logopeda powinien sprawdzić prawidłowość zgryzu, długość wędzidełka, pozycję spoczynkową języka oraz pozycję języka podczas połykania. Bardzo ważnym elementem diagnostyki jest także orientacyjne badanie słuchu, jak również  badanie słuchu fonematycznego. Wszystkie przeprowadzane w  gabinecie logopedy badania są całkowicie bezbolesne, a sposób ich wykonywania ma na celu wyeliminowanie stresu związanego z  pierwszą wizytą małego pacjenta.

W  przygotowaniu do pierwszej wizyty u  logopedy nader ważną rolę odgrywają rodzice, którzy stanowią oparcie dla dziecka i są w stanie w spokojny, dający poczucie bezpieczeństwa sposób opowiedzieć o  mającym mieć miejsce spotkaniu. Podczas pierwszych odwiedzin naszych najmłodszych pacjentów niezwykle pomocne są również informacje przekazane przez rodziców. To właśnie Państwo możecie znacząco pomóc logopedzie w postawieniu pierwszej, trafnej diagnozy. 

Dlatego też udając się na pierwszą wizytę z dzieckiem warto przygotować kilka istotnych informacji. Chodzi przede wszystkim o przebieg ciąży i  porodu, sposób karmienia (naturalny lub butelka) oraz okres używania smoczka. Warto także spisać uwagi z  okresu wprowadzania pokarmów stałych. Należy koniecznie zwrócić uwagę logopedy na ewentualne problemy z  przyjmowaniem pokarmów, krztuszeniem się  etc. Równie ważne są informacje dotyczące rozwoju ruchowego dziecka, na które składa się samodzielne siadanie, raczkowanie oraz chodzenie. Duże znaczenie będą mieć też informacje dotyczące rozwoju mowy, okresu, w  jakim dziecko zaczęło gaworzyć, wypowiadać pierwsze słowa i  zdania. Poza tym, jeśli takie zdarzenia miały miejsce, to warto wypisać przebyte przez dziecko choroby, operacje czy wizyty w  szpitalu oraz dostarczyć stosowną dokumentację.

Wszystkie, zebrane podczas wywiadu z  rodzicem, informacje stanowią bezcenne źródło wiedzy dla logopedy, a  co najważniejsze umożliwiają poprawną diagnozę i zastosowanie optymalnej terapii. Pierwsze spotkanie z logopedą to również dobry moment na zadawanie pytań, dzielenie się wątpliwościami, czy niepokojami dotyczącymi rozwoju dziecka, ponieważ dobra współpraca specjalisty z  rodzicami jest jednym z  wyznaczników skutecznej terapii.