CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

Rozwój mowy przebiega etapami. Do logopedy można zgłosić się w każdym momencie, gdy zaniepokoi Cię coś w rozwoju dziecka.

 

0-1| DZIECKO DO 1 ROKU ŻYCIA

Jeśli Twoje dziecko ma problemy ze ssaniem, krztusi się podczas karmienia, oddycha przez usta. Jeśli nie odwraca głowy w kierunku głosu, nie reaguje na mowę, nie gaworzy.

Jeśli masz wrażenie, że nic je nie zaciekawia, nie nawiązuje z Tobą kontaktu. Jeśli niepokoi Cię cokolwiek związanego z jego rozwojem psychomotorycznym - idź do logopedy.

 

1| DZIECKO ROCZNE

Jeśli Twoje roczne dziecko nie kojarzy pierwszych słów, nie wykonuje prostych poleceń np. „Zrób pa-pa”, nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem np. „mama”, „baba”- idź do logopedy.

 

2| DWULATEK

Jeśli dwulatek nie nazywa przedmiotów, gdy jest o nie pytane, nie używa prostych zdań, nie wykonuje prostych poleceń np. „Daj piłkę” – idź do logopedy.

 

3| TRZYLATEK

Jeśli trzylatek podczas mówienia wsuwa język między zęby, „zacina się”, powtarza wyrazy lub sylaby, nie mówi, lub mówi bardzo mało, mówi przez nos. Jeśli Twoje dziecko nie wymawia, którejkolwiek z samogłosek: a, o, e, u, i, y – idź do logopedy.

 

4| CZTEROLATEK

Jeśli czterolatek nawykowo mówi przez nos. Zamiast s, z, c mówi ś, ź, ć np. „jeśtem”(zamiast jestem), „muzika”(zamiast muzyka), „ciebula”(zamiast cebula). Jeśli zamiast k, g mówi t, d, np.: „todut”(zamiast kogut), „darnet” (zamiast garnek). Jeśli zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. „fota”(zamiast woda), „puta”(zamiast buda)- idź do logopedy.

 

5| PIĘCIOLATEK

Jeśli pięciolatek nie mówi zdaniami rozwiniętymi, nie wymawia sz, ż, cz, dż, np. „strasna zaba”(zamiast straszna żaba), nie zadaje pytań lub mówi niezrozumiale – idź do logopedy.

 

6| SZEŚCIOLATEK

Jeśli sześciolatek nie mówi głoski r lub wymawia ją „dziwnie”, nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące np. wysłuchanej bajki, popełnia dużo błędów gramatycznych- idź do logopedy.

 

Idź do logopedy zawsze gdy:

  • wydaje ci się, że Twoje dziecko Cię nie rozumie, lub nie słyszy,
  • niepokoi Cię budowa narządów mowy dziecka,
  • dziecko dziwnie oddycha - np. oddycha tylko przez buzię,
  • dziecko mówi przez nos;
  • maluch mówi dużo mniej lub gorzej od swoich rówieśników,
  • dziecko ma problemy z przyjmowaniem pokarmów; problemy te, w zależności od wieku dziecka, mogą manifestować się jako trudności ze ssaniem, połykaniem, jedzeniem łyżeczką, piciem z kubeczka, gryzieniem, żuciem.

 

PAMIĘTAJ!

Im słabiej dziecko mówi, tym słabiej rozwija się jego myślenie i zdolność poznawania świata.

Aby dziecko mogło poprawnie pisać i czytać musi dobrze słyszeć i mówić.

 

Z WADY WYMOWY SIĘ NIE WYRASTA!